Et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Spejder Sport

 

Idéen

I Spejder Sport har vi længe tænkt over, hvordan vi kan indsamle og genbruge brugt friluftsudstyr, så flere mennesker kan få glæde af det, og samtidig mindske belastningen på miljø og natur.

Mange af de varer vi sælger, er nemlig af en så god kvalitet, at de holder i årevis, og samtidig oplever vi, at meget udstyr udskiftes inden det er slidt op.

Vil du hjælpe os?

Derfor har vi, sammen med Kirkens Korshær, lavet et projekt hvor vi indsamler dit brugte grej og donerer det til salg i nogen af Kirkens Korshærs frivilligt drevne genbrugsbutikker.

Tanken er, at flere på denne måde kan få råd til at købe ordentligt friluftsudstyr, og samtidig være med til at støtte Kirkens Korshærs arbejde blandt nogen af de dårligst stillede mennesker i Danmark.

Hvem er Kirkens korshær?

Kirkens Korshær er en frivillig, social, folkekirkelig hjælpeorganisation. Den har sit virkeområde blandt samfundets marginaliserede og nødstedte mennesker, deriblandt ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere.

Organisationen har omkring 400 ansatte og ca. 8.000 frivillige. Kirkens Korshær understøttes af stat og kommuner, men drives hovedsagligt for privat indsamlede midler.

Hvad sker der med dit grej, når det er afleveret?

Når du har afleveret dit brugte grej i din lokale Spejder Sport-butik, sendes det videre til Spejder Sports hovedkontor, der sørger for sortering og transport til Kirkens Korshær.

Hvor sælges grejet?

For at kunne tilbyde det størst mulige udvalg, sælges det indsamlede grej i første omgang i Kirkens Korshærs butik i Køge. Det er dog vores håb, at der løbende vil komme så meget godt grej ind, at vi kan udvide konceptet til flere butikker rundt om i landet.

Hvor kan du aflevere dit brugte friluftsgrej?

Du kan aflevere dit grej i en hvilken som helst Spejder Sport butik. Vi har en tønde stående, som du kan lægge det i. Den tømmer vi løbende og sender afsted.

Krav til dit donerede udstyr

Vi er meget taknemmelige for alle bidrag til projektet, men da produkterne skal gensælges og gerne have nye glade ejere, er det vigtigt, at grejet opfylder følgende kriterier:

• Udelukkende beregnet til friluftsliv

• Fuldt funktionsdygtigt

• Pænt og rent


Alle indsamlede produkter, samt overskuddet fra salget går til Kirkens Korshær. Enkelte produkter kan blive delt direkte ud blandt f.eks. hjemløse i Danmark.

 

Giv dit grej nyt liv