Bliv skarp på knivloven

 

Er det lovligt at have kniv med på vandretur? Og hvad betyder den nye knivlov for dig? Det får du svarene på her, hvor vi fortæller dig alt, hvad du behøver at vide, når du ønsker at medbringe din kniv på kanotur, vandring eller anden form for friluftsaktivitet.

 

Den nye knivlov fra 2016

Der har i de seneste år været en del omtale af den nye knivlov, der trådte i kraft d. 1. juli 2016. I den tidligere knivlov var det bl.a. ulovligt at sælge og bære enhver knivlignende genstand, som kunne åbnes med en hånd. Dette komplicerede af gode grundet salget og brugen af schweizerknive og multitools.

Hovedreglen i den nye knivlov er, at der må bæres kniv, så længe det sker i forbindelse med erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Kort fortalt: Du må gerne bære kniv eller dolk, så længe du har et formål. Forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive er i den nye våbenlov blevet ophævet.Det betyder, at disse foldeknive nu er omfattet af samme regler som andre knive og dermed kan besiddes på bopælen samt medbringes på offentlige steder, når der foreligger et anerkendelsesværdigt formål.

Nedenfor guider vi dig igennem alle aspekter i den nye knivlov, men ønsker du en mere detaljeret gennemgang af de forskellige paragraffer, kan du finde den opdaterede knivlov her

 

Hvornår skal man have tilladelse til en kniv eller blankvåben?

Det er ikke alle typer knive, der er lovlige at bære, og nogle blankvåben kræver derfor en særlig våbentilladelse fra politiet, hvis man ønsker at erhverve eller besidde en af disse typer. Du skal have våbentilladelse ved:

 • Knive beregnet til stød
 • Springknive og springstiletter
 • Faldknive og faldstiletter
 • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klingen kan foldes ud ved brug af hånd
 • Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, således de kan trækkes med en hånd
 • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser o.l.
 • Blankvåben der fremtræder som en anden genstand, f.eks. kårdestokke
 • Knive med en klinge på over 12 cm

MEN! Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en tilladelse fra politiet, hvis de anvendes til et anerkendelsesværdigt formål. Det vil sige, at du gerne må have din jagtkniv med på jagt, din arbejdskniv i brug på arbejde og din spejderdolk i bæltet, når du er til spejder.

Betingelsen er dog, at kniven skal være lavet til det, du ønsker at bruge den til. Du må derfor ikke tage en slagterkniv med til spejder, og din jagtkniv må udelukkende bruges til jagt.

Ønsker du at bruge din kniv eller dolk til et andet formål, end den er beregnet til, kræver det altså en særlig tilladelse fra politiet.

 

Hvordan måles længden af klingen?

Knivloven skelner altså mellem knive af forskellig længde, men hvor måles længden af klingen til og fra? Det simple svar er: Fra skæftet og ud til spidsen af klingen. Grunden til, at klingelængden måles helt inde fra skæftet af er, at klingens fulde længde tages i brug, hvis kniven anvendes som et stikvåben.

 

Hvornår må man medtage en kniv på et offentligt tilgængeligt sted?

Når det nu er blevet lovligt at medbringe kniv til anerkendelsesværdige formål, er det essentielt, at man har styr på, hvad disse anerkendelsesværdige formål indebærer. I grove træk må du bære kniv i forbindelse ved:

 

 • Erhvervsudøvelse (i forbindelse med arbejde samt på vej direkte til eller fra arbejdet, hvor kniven skal anvendes)
 • Jagt (i forbindelse med samt på vej direkte til og fra jagt)
 • Lystfiskeri (i forbindelse med samt på vej direkte til eller fra lystfiskeri)
 • Sportsudøvelse (i forbindelse med samt på vej direkte til eller fra en sportsaktivitet)
 • Andre anerkendelsesværdige formål (her gælder lovlige fritidsaktiviteter, f.eks. spejder samt friluftsaktiviteter såsom vandreture, skovture, sejlture)

 

At du må bære din kniv på vej til eller fra din anerkendelsesværdige aktivitet betyder, at du lovligt må medbringe kniven på transporten til eller fra aktiviteten. Loven tager desuden forbehold for, at det kan blive aktuelt at foretage ophold eller ærinder undervejs under transporten.

Det betyder, at du altså godt må tanke bilen eller handle på vejen hjem – kniven skal blot opbevares forsvarligt undervejs. Du må derfor ikke gå med din kniv i hånden inde i Netto, men lader du den blive i bilen, er det intet problem. Du må også gerne medbringe din nyligt indkøbte husholdningskniv i din taske eller lignende, mens du handler færdigt.

Det er dog ikke alle situationer, hvor besiddelse af kniv vil være berettiget. Dette gælder f.eks. større fodboldkampe eller i nattelivet, hvor der er risiko for, at tilspidsede situationer kan medføre voldelige episoder. Det samme gælder for blandt andet demonstrationer, større koncerter og forsamlinger.

 

NB! At der skal være et anerkendelsesværdigt formål med at besidde kniven på offentligt tilgængelige steder gælder også for foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. Vær opmærksom på, at dette er en ændring af loven, da foldeknive under 7 cm, der ikke kan fastlåses førhen var lovlige at besidde på offentligt tilgængelige steder.

 

Det vil altid kræve en konkret vurdering, om en kniv er medbragt til et anerkendelsesværdigt formål eller ej, men bruger du din sunde fornuft, og bruger du kun kniven til det, den er lavet til, bør du ikke få problemer med den nye knivlov. 

Tværtimod gør den nye knivlov det nemmere for os, som friluftsfolk, at færdes lovligt med vores kniv, når vi skal ud i naturen og snitte trækopper og snobrødspinde.

 

Hvad med økser?

Det er forbudt at anvende og bære en økse, hvis klingen overstiger 12 centimeter. I sådanne tilfælde kræves en våbentilladelse. Økser med en klinge på under 12 centimeter kræver ingen tilladelse, men må kun anvendes til det, den er fremstillet til.

Overtrædelse af knivloven kan medføre bøder og, i værste tilfælde, fængselsstraf. Sørg derfor for at sætte dig godt ind i reglerne, inden du drager afsted med din kniv i rygsækken.